top of page
Image by Anton

Om oss

Kvalitetspolicy

Enligt vår kvalitetspolicy ska vi uppfylla våra kunders krav, behov och förväntningar. Vi ska utföra lokalvården i rätt tid och enligt överenskomna villkor med en hög och jämn kvalitetsnivå.

 

Vår personal ska alltid sträva efter att behålla och förbättra kvaliteten på sitt eget arbete.

 

Våra kvalitetsmål är att öka kundtillfredsställelsen och att minska fel och brister (s k avvikelser). 

Vi har dokumenterat viktiga rutiner som säkrar kvaliteten, t ex kvalitetskontroller, reklamationshantering eller avvikelserapportering, uppstart av nya städobjekt, introduktion av nyanställda, vikarietäckning mm. 

 

Vi gör bedömningar av våra leverantörer att de lever upp till våra krav avseende både kvalitet och miljö.

 

Trygghet

Vår personal är försäkrade och eventuella skador täcks av vår ansvarsförsäkring. För er trygghet är personalen kontrollerad i polisens register. Referenser på den som ska arbeta hos er lämnar vi ut på er begäran.

 

Helhetslösningar och råd

Vi hjälper dig som kund med att sy ihop olika helhetslösningar anpassade efter era behov och önskemål. En sådan helhetslösning omfattar uppdragets upplägg och förslag över hur städningen kan genomföras.

 

Erfaren personal

Vår personal har en lång och gedigen erfarenhet av yrket på minst 6 månader. Vi utbildar all vår personal i nya städmetoder, användning av maskiner och produkter. En ny städare går parallellt med en erfaren städledare under en upplärningsfas. 

20141003_082528.jpg

Kvalitetskontroll

Vi utvärderar vårt arbete genom ett utskick av enkätsvar till våra kunder. Uppdragsgivaren kan på så sätt framföra synpunkter gällande städningens frekvens och kvalitét. Målet är att ständigt förbättra verksamhetens dagliga arbete.

 

Kvalitetsgaranti

Vår kvalitetsgaranti grundar sig på framtagna checklistor som används ute hos kund. Vid en eventuell avvikelse eller om kund känner sig missnöjd med utfört arbete, kontaktas rätt kontaktperson för åtgärd direkt på plats.

 

Flexibilitet

Vår flexibilitet handlar om att alltid stå till kunds förfogande på ett effektivt och smidigt sätt.

 

Miljöarbete

Vi arbetar mot en bättre miljö och tar ansvar när det gäller inköp av produkter och transporter. Vi använder enbart miljöklassade produkter vilket följs upp kontinuerligt av våra arbetsledare.

 

Kontinuitet och kommunikation

Vi är medvetna om att kunna uppnå ett gott städresultat krävs det ett ansvarsfullt förtroende från vår sida gentemot våra kunder. Vi strävar därför efter att samma personal alltid utför samma uppdrag i så stor utsträckning som möjligt. Våra uppdragsgivare ska alltid känna trygghet och kunna ha god kommunikation med vår personal.

 

Vi sköter er städning

Vi kan hjälpa er med det mesta som rör städning och er inomhusmiljö. Vi syr ihop lösningar anpassade efter er förenings eller företags särskilda behov, ni bestämmer själva med vilken frekvens vi utför tjänster åt er.  

bottom of page