Hemstädning

Processen startar med ett platsbesök ute hos kund för behovsanalys.

 

Städpogram upprättas därefter som stämmer överens med kundens behov.

 

Vi erbjuder hemstädning Stockholmsregionen, Salem, Nykvarn, Gnesta, Södertälje, Huddinge eller Botkyrka i abonnemangsform eller engångsutförande. För abonnemangsform kan du välja städning mellan varje vecka, varannan vecka eller var tredje vecka. 

 

Vi på TIBS Städtjänst är väl medvetna om att städningen som utförs i ditt hem kräver ett ansvarsfullt förtroende och trygghet. Vi strävar därför efter att samma personal alltid utför samma uppdrag i så stor utsträckning som möjligt. 

 

Personalen arbetar efter framtagna checklistor som utgör grund för nöjdkundgarantin. Efter utförd städning går kund igenom checklistan tillsammans med personalen och besiktigar arbetet. Eventuella brister åtgärdas direkt på plats.

Våra medarbetare har..

 

  • Tystnadsplikt

  • Ambitiös och profissionell inställning 

  • Hög social kompetens

  • Gedigen erfarenhet av yrket

Som kund har du alltid ..
 

  •  Rätt till 100 % nöjd kund garanti