top of page

RUT-avdrag

RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt. Begreppet rut-avdrag används för att beskriva möjligheten till skatteavdrag för husarbete. Exempel på tjänster är städning, barnpassning, omsorgstjänster och enklare trädgårdsarbete som kan ge rätt till rutavdrag.

För vem/vilka gäller avdraget?

1. Du måste fylla minst 18 år det år du köper tjänsterna

 

2. Du måste vara obegränsat skatteskyldig i Sverige

Hur går det till?

Från och med den första 1 juli 2009 kan privatpersoner få skattereduktion genom fakturamodellen. Det innebär att du som kund betalar hälften av arbetskostnaden till den som utför arbetet. 

 

När du köper rot- eller rutarbete av en utförare som är godkänd för F-skatt, dras upp till halva arbetskostnaden av på fakturan. Du betalar alltså bara ena halvan, inklusive moms. Den resterande delen begär utföraren från Skatteverket efter att du har betalat din faktura.

 

Efter utfört arbete begär företaget resten av arbetsersättningen av Skatteverket. Följande år står det i din inkomstdeklaration hur stort belopp du har fått i preliminär skattereduktion. Du får med andra ord den preliminära skattereduktionen direkt. Skatteverket meddelar dig därefter per brev att skatteverket betalat ut pengar till den som utfört arbetet och hur mycket.

 

Avdragets storlek

Du kan få högst 50 000 kronor i avdrag per år, vilket motsvarar rot- eller rutarbete för 100 000 kronor.

 

Rutarbete ger rätt till skattereduktion förutsatt att det är sådant arbete som tillhör hushållsarbetets kärnområde om det utförs i en bostad som du bor i eller använder som fritidsbostad eller som dina föräldrar bor i eller använder som fritidsbostad.

 

Vilka tjänster

Du får skattereduktion för följande tjänster när de utförs i eller i anslutning till din bostad, ditt fritidshus eller hos dina föräldrar.

 

  • Städning

  • Matlagning 

  • Snöskottning

  • Gräsklippning

  • Snöskottning

  • Omsorgstjänster

  • Barnpassning

 

bottom of page